Momenteel is er binnen Europa een Pop Up Palazzetti tour  bezig. Momenteel loopt de tour door BelgiË .

Het principe is eenvoudig :dit zijn exclusieve mobiele  « showrooms »  die zoel hout haarden als pellet kachels bevatten  die daadwerkelijk functioneren.

Een uitgelezen moment om daar de nieuwe produkten te ontdekken en ook  zelf te testen !

In de klassieke warmteapparaten, in het bijzonder die aan open haard, is de verbrandingvan het hout nooit volledig.

De gevolgen zijn devolgenden: beperkt rendement
(gedeeltelijkgebruik van de verbrandingswaarde van het houten belangrijke verspillingen)

milieuverontreiniging(de vorming van koolmonoxide: CO) talrijkemoderne apparaten maken
daarentegen het mogelijk om een zeer hoog rendement te verkrijgen
(soms hoger dan 90%, zoals het hetgeval van sommige van onze producten is)
enom de milieuverontreiniging en de residuen vande assen te verminderen.

Deze apparatenworden uitgerust met systemen vanondergeschikte verbranding.

De dubbeleverbranding dank zij de technologie van denaverbranding die op de schoorstenen en de Palazzettikachels is toegepast,

de rook van deprimaire verbranding, belast met koolmonoxide,worden in de
verbrandingskamer metvoorgeverwarmde zuurstof weer ingevoerd.

Dezenieuwe ontsteking, die een secondecombustiontot gevolg heeft,

garandeert een zeer hoogwarmterendement en een radicale verminderingvan de
verontreinigende uitstoten, die aldus dewerkingskosten optimaliseert.

Dubbeleverbranding Palazzetti hebben Onzeresearchlaboratoria een exclusief
systeemuitgewerkt,

het verdubbelt de verbranding, dieeen belangrijk rendement en dus een meerhitte,
minder schadelijke uitzendingen, in eenwoord, een gezondere hitte aanbiedt.

Wat gaatom het? Doodeenvoudig van zuurstof.

Een deelvan de zuurstof die in de haard wordt ingevoerd,voedt de vlam, terwijl de rest
een traject volgtdat het voorverwarmt om een tweedeverbranding te veroorzaken,

die het resterendemonoxyde van de eerste vlaag brandt, bevrijdteen hoeveelheid
aanvullende hitte en eenhoeveelheid van kooldioxide in evenwicht met denatuurlijke cyclus.

Een beter bevattendrendement minder van verontreinigende uitstotenis de verbranding
de chemische reactie die zichtussen een brandstof (hier het hout) enoxydatief (de zuurstof)
voordoet,

die van de hittecreëert en een hoeveelheid van kooldioxide inevenwicht met het milieu bevrijdt.

Canal + O2 =CO2 + hitte is Deze reactie echter slechtstheoretisch en kan voortgebracht worden.

Dedubbele verbranding de klassieke verbrandingontwikkelen de schoorstenen zonder
een kamervan juist geplande verbranding een onvolledigeverbranding.

De ontoereikende aanwezigheidvan zuurstof heeft immers een gedeeltelijkgebruik van de
verbrandingswaarde van het houttot gevolg en de vorming van een grote hoeveelheid van koolmonoxide.

Canal + O2 =CO2 + CO + hitte